სტატისტიკა
Header Image Promo

რთველის სტატისტიკური მონაცემები

კომპანიების სია
46836 ტონა
37,778,718 ლარი
31867 ტონა
30,919,834 ლარი
2311 ტონა
2,284,310 ლარი
0 ტონა
0 ლარი
2161 ტონა
1,393,124 ლარი
სულ
83174 ტონა

72,375,985
რქაწითელი
საფერავი
კახური მწვანე
ალექსანდრეულ მუჯურეთული
სხვა