სტატისტიკა
Header Image Promo

რთველის სტატისტიკური მონაცემები

კომპანიების სია
78507 ტონა
52,683,939 ლარი
45506 ტონა
36,881,093 ლარი
3061 ტონა
2,521,897 ლარი
1409 ტონა
6,618,740 ლარი
19878 ტონა
8,724,200 ლარი
სულ
148358 ტონა

107,429,869
რქაწითელი
საფერავი
კახური მწვანე
ალექსანდრეულ მუჯურეთული
სხვა