სტატისტიკა
Header Image Promo

რთველის სტატისტიკური მონაცემები

65088 ტონა
53,059,437 ლარი
42545 ტონა
40,667,129 ლარი
3159 ტონა
3,223,951 ლარი
503 ტონა
1,519,281 ლარი
6484 ტონა
5,697,957 ლარი
სულ
117777 ტონა

104,167,755
რქაწითელი
საფერავი
კახური მწვანე
ალექსანდრეულ მუჯურეთული
სხვა