სტატისტიკა
Header Image Promo

რთველის სტატისტიკური მონაცემები

64977 ტონა
52,951,440 ლარი
42436 ტონა
40,541,331 ლარი
3136 ტონა
3,189,752 ლარი
501 ტონა
1,512,405 ლარი
4204 ტონა
2,930,908 ლარი
სულ
115252 ტონა

101,125,836
რქაწითელი
საფერავი
კახური მწვანე
ალექსანდრეულ მუჯურეთული
სხვა