სტატისტიკა
Header Image Promo

რთველის სტატისტიკური მონაცემები

კომპანიების სია
64994 ტონა
52,966,439 ლარი
41983 ტონა
40,179,186 ლარი
3044 ტონა
3,119,091 ლარი
501 ტონა
1,512,405 ლარი
3695 ტონა
2,300,369 ლარი
სულ
114215 ტონა

100,077,491
რქაწითელი
საფერავი
კახური მწვანე
ალექსანდრეულ მუჯურეთული
სხვა