სტატისტიკა
Header Image Promo

რთველის სტატისტიკური მონაცემები

კომპანიების სია
581 ტონა
406,581 ლარი
7 ტონა
5,205 ლარი
0 ტონა
0 ლარი
0 ტონა
0 ლარი
358 ტონა
263,016 ლარი
სულ
945 ტონა

674,802
რქაწითელი
საფერავი
კახური მწვანე
ალექსანდრეულ მუჯურეთული
სხვა