სტატისტიკა
Header Image Promo

რთველის სტატისტიკური მონაცემები

65088 ტონა
51,498,487 ლარი
42545 ტონა
38,222,199 ლარი
3159 ტონა
2,586,808 ლარი
503 ტონა
2,491,895 ლარი
6484 ტონა
5,697,957 ლარი
სულ
117777 ტონა

100,497,345
რქაწითელი
საფერავი
კახური მწვანე
ალექსანდრეულ მუჯურეთული
სხვა