რთველის სამთავრობო განკარგულება 
Header Image Promo

რთველის სამთავრობო განკარგულება

თარიღი: 2017-07-27

საქართველოს მთავრობამ 2017 წლის რთველის ორგანიზებულად და წარმატებით ჩატარების ხელშეწყობის მიზნით სპეციალური სამთავრობო განკარგულება მიიღო.