ელექტრონული რეგისტრაცია ღვინის კომპანიებისა და რწმუნებულებისთვის 
Header Image Promo

ელექტრონული რეგისტრაცია ღვინის კომპანიებისა და რწმუნებულებისთვის

თარიღი: 2016-08-19

2016 წლის რთველში მონაწილეობის მიღების მსურველ კომპანიებს დარეგისტრირება შეეძლებათ ელექტრონულად, რთველის საკოორდინაციო შტაბში გამოცხადების გარეშე, ღვინის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური ვებ-გვერდის მეშვეობით: http://winebalance.georgianwine.gov.ge/LogOn?ReturnUrl=%2f

ასევე, სოფლის რწმუნებულები მევენახეებისთვის ყურძნის წარმოშობის შესახებ ცნობის გაცემას შეძლებენ სააგენტოს ვებ-გვერდზე, შემდეგ მისამართზე: http://governor.georgianwine.gov.ge/LogOn?ReturnUrl=%2f 

ინსტრუქცია იხილეთ ბმულ ფაილებში.