ღვინის ეროვნული სააგენტო 
Header Image Promo

Contact

Contact Information
 
Marshall 6, 0159, Georgia, Tbilisi.
Phone: +995 32 974103
Hot Line: +995 32 2470101
E-mail: info.georgianwine@georgianwine.gov.ge
Online Help

Write to us

Map