ღვინის ეროვნული სააგენტო 
slideShow Image
slideShow Image
slideShow Image

525 indigenous grape varieties

Georgia - Cradle of Wine

Georgia - 8 000 years of unbroken tradition of winemaking

Next Slide

Vintage 2016

კომპანიების რეგისტრაცია

Events

Vintage 2016

ცნობა ყურძნის წარმოშობის შესახებ

Events

Vintage 2016

Statistics

Wine Companies