ავტორიზაცია / რეგისტრაცია სააგენტოს ვებ გვერდები

სტატისტიკა

filter form

282 584,29 ტონა

320 919 564 ლარი

#

რქაწითელი

142 580 340 ლარი

175 272,88 ტონა

#

საფერავი

129 268 481 ლარი

81 035,76 ტონა

#

კახური მწვანე

5 380 503 ლარი

5 133,27 ტონა

#

ალექსანდროულ-მუჯურეთული

16 923 706 ლარი

2 617,82 ტონა

#

სხვა ჯიშები

26 766 533 ლარი

18 524,56 ტონა

ქართული ღვინო