ავტორიზაცია / რეგისტრაცია სააგენტოს ვებ გვერდები

საქართველოს მთავრობის დადგენილება „სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების ვადისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 იანვრის №45 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ზოგადი

საქართველოს მთავრობის დადგენილება „სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების ვადისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 იანვრის №45 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
12.12.2014

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 დეკემბრის N673 დადგენილება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების ვადისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 იანვრის №45 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ქართული ღვინო