ავტორიზაცია / რეგისტრაცია სააგენტოს ვებ გვერდები

ლევან მეხუზლა

ლევან მეხუზლა
სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე

თავმჯდომარე ლევან მეხუზლა
მობილური: 577080437
ელ-ფოსტა lmekhuzla@gmail.com
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
დაბადების თარიღი: 27.03.1975
განათლება
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.2008 - 09.2010 ბიზნესის მართვა, ბიზნეს სკოლა
მაგისტრი
საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.1992 - 06.1997 ინჟინერ–ტექნოლოგი, ტექნოლოგიისა და მებაღეობა-მევენახეობის
ბაკალავრი

სამუშაო გამოცდილება

2018 წლის 21 სექტემბრიდან - სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე

04.2018-09.2018 - სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე

მევენახეობა-მეღვინეობის ანალიზისა და რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი, ღვინის ეროვნული სააგენტო -11.2015-04.2018
მოვალეობები: დეპარტამენტის საქმიანობის ხელმძღვანელობა, დეპარტამენტის საქმიანობის სამუშაო გეგმის შედგენა და პასუხისმგებლობა მის შესრულებაზე, დეპარტამენტის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებსა და მათ თანამშრომლებს შორის ფუნქციების განაწილება, მითითებების/დავალებების მიცემა, დეპარტამენტის სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და მათ თანამშრომელთა მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულების კონტროლი, თავისი ფუნქციებისა და ამოცანების განხორციელების მიზნით მოხსენებითი ბარათების შექმნა, სააგენტოში შექმნილი დროებითი ან მუდმივმოქმედი კომისიების მუშაობაში მონაწილეობა, დეპარტამენტის ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის კონტროლი, ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლიანი სასმელების დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების/დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნის გამოყენებაზე სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების მონიტორინგი, ვენახების ერთიანი კადასტრის პროგრამის დანერგვაში მონაწილეობის მიღება, ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლიანი სასმელის სერტიფიცირების ზედამხედველობა
ანალიზისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი, სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო, 04.2013 - 11.2015,  
მოვალეობები: დეპარტამენტის მუშაობის კოორდინაცია, მონაწილეობა დარგობრივი ტექნიკურ- ტექნოლოგიური დოკუმენტაციის, შესაბამისი პროგრამების, კანონპროექტებისა და კანონქვემდებარე აქტების შემუშავებაში, დარგის ფუნქციონირებისა და განვითარებისათვის აუცილებელი წინადადებებისა
და რეკომენდაციების, სტატისტიკური ანგარიშების და ტექნიკური რეგლამენტების მომზადებაში, მევენახეობის სტრატეგიული განვითარების ტექნიკურ-ტექნოლოგიური მხარდაჭერასა და კვლევაში.

სადეგუსტაციო კომისიის თამჯდომარის მოადგილე, სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო, 08.2007 - 04.2013, 
მოვალეობები: სახემწიფო სადეგუსტაციო კომისიის მუშობის ორგანიზება

წარმოების უფროსი, ს/ს ბაგრატიონი 1882, 03.2003 - 08.2007 
მოვალეობები: ცქრიალა ღვინოების წარმოების სრული ციკლის უზრუნველყოფა

ხარისხის კონტროლის უფროსი, ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების კომპანია, 06.1997 - 03.2003 
მოვალეობები: წარმოებული პროდუქციის ხარისხის უზრუნველყოფა

ენები
ქართული (მეტყველება: C2, წერა: C2) რუსული (მეტყველება: C2, წერა: C2) ინგლისური (მეტყველება: C2, წერა: C2) ფრანგული (მეტყველება: B1, წერა: B1)
კომპიუტერული პროგრამები
Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Microsoft Office Excel (ძალიან კარგი), Microsoft Office PowerPoint (ძალიან კარგი), Microsoft Office Outlook (ძალიან კარგი), Microsoft Office Visio (კარგი), Internet Explorer (ძალიან კარგი)

ტრენინგები, სხვა მიღწევები
WSET (wine and spirits education trust), 04.2012-07.2012 WSET Level 2 Award in Wine And Spirits, სერტიფიკატი
2003 TUV Academy, 04.2003-04.2003
Course of Internal Quality Auditing
Bureau Veritas, 06.2002-06.2002
Training Course of Implementation of Modern Management Systems at the Enterprises and Organizations
Eommax S.A. (საბერძნეთი), 07.1999-07.1999 მევენახეობა-მეღვინეობა
ნარბონის უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლა, 07.1995-08.1995 ღვინის ტექნოლოგია

ქართული ღვინო