ავტორიზაცია / რეგისტრაცია სააგენტოს ვებ გვერდები

China Food& Drink Fair ჩენგდუ

China Food& Drink Fair ჩენგდუ
  • 26.03.2020  -  28.03.2020
  • ჩენგდუ   /   ჩინეთი
  • გამოფენა

საკვებისა და ალკოჰოლური სასმელების გამოფენა China Food& Drink Fair ჩენგდუ


ქართული ღვინო